Lactatiekundige IBCLC®

Als vroedvrouw en als mama heb ik een passie ontwikkeld rond de magie van het borstvoeden.
Om alle facetten van het borstvoeden te kennen heb ik een bijkomende opleiding gevolgd, namelijk een postgraduaat lactatiekunde.
Sinds juni 2019 mag ik me dan ook officieel lactatiekundige heten en sinds december 2019 draag ik de titel lactatiekundige IBCLC®.

Dankzij de opleiding tot lactatiekundige heb ik een beter inzicht gekregen in zowel de medische aspecten van borstvoeden als de psychosociale aspecten. Kortom ik ben meer dan behoorlijk gekwalificeerd om jullie in probleemsituaties beter te begeleiden.

De IBCLC® is de onafhankelijke internationale certificerende instantie die het diploma International Board Certified Lactation Consultant®, (IBCLC®) toekent.
Om dit diploma te behalen heb ik mee moeten doen aan een internationaal examen en moet ik jaarlijks voldoende bijscholingen volgen om deze titel te mogen behouden.
Lactatiekundigen IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant®) hebben bewezen te beschikken over gespecialiseerde kennis en klinische deskundigheid over borstvoeding en menselijke lactatie en zijn gecertificeerd door de Internationale Raad van Examinatoren van Lactatiekundigen (International Board of Lactation Consultant Examiners® IBLCE®).

Wat kan ik als lactatiekundige voor jullie betekenen?
Tijdens de zwangerschap kan ik jullie op een gepaste wijze informeren over hoe borstvoeding werkt.
Na de geboorte van jullie kindje kunnen jullie op mijn begeleiding en advies rekenen aangaande de borstvoeding.

Door al mijn ervaring en door het volgen van de opleiding kan het zijn dat jouw eigen vroedvrouw je naar mij doorverwijst als jullie of zijzelf graag een extra opinie willen in bepaalde situaties. Ook dan help ik je met veel plezier verder tijdens een borstvoedingsconsultatie.

Omdat ik het ontzettend belangrijk vind dat zowel moeder als kind ontspannen zijn gaan deze borstvoedingsconsultaties meestal in jullie thuissituatie door. Gezien ik graag een voeding observeer kan deze consultatie makkelijk een uur in beslag nemen (of soms zelfs nog langer).
Heb je vragen rondom een borstvoedingsconsultatie of wens je een consult in te boeken, neem vrijblijvend contact met me op.

Wat is de kostprijs?

In België bestaan er borstvoedingsconsultaties die ook terugbetaald worden door de mutualiteit. Elke vroedvrouw kan deze aanrekenen.

Word je gevolgd door een andere vroedvrouw dan is het belangrijk om te weten hoeveel keer zij al langs is geweest en of zij al een borstvoedingsconsultatie heeft aangerekend. Dit kan je best voor je langs komt bij hem/haar navragen.
Indien alle ‘beurten’ reeds opgebruikt zijn dan zal het bedrag van een borstvoedingsconsultatie rechtstreeks aangerekend worden zonder tussenkomst van de mutualiteit.

Voor een huisbezoek zal er een verplaatsingskost aangerekend worden. Bij de opstart van een zorg zal ook een eenmalige dossierkost van 25€ gefactureerd worden.
Fijn om te weten is dat sommige hospitalisatieverzekeringen deze kosten terugbetalen bij het binnenbrengen van de factuur.